Je scooter verzekeren? Dat kan op verschillende manieren!

Voor scooters geldt dat ze in Nederland onder de categorie vallen van de gemotoriseerde voertuigen. Dat geldt uiteraard niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere (Europese) landen. Het rechtstreekse gevolg hiervan is dat scooters ook wettelijk verplicht verzekerd dienen te worden. Dit minstens door middel van de WA-verzekering. Wil je ook jouw scooter verzekeren, maar stel je, je de vraag of enkel en alleen de wettelijk verplichte verzekering wel voldoende is? Dan kan je het antwoord op deze vraag meteen achterhalen door even grondig de informatie door te nemen die je hieronder terug kan vinden.

De WA-verzekering voor scooters

De eerste scooterverzekering die we op deze pagina aan je voorstellen is de WA-verzekering. Zoals reeds vermeld in de inleiding geldt voor elk gemotoriseerd voertuig in Nederland dat ze over een verzekering dient te beschikken. Dit geldt niet voor de meest uitgebreide scooterverzekering, integendeel. Enkel en alleen voor het afsluiten van een WA-verzekering geldt immers een wettelijke verplichting. De WA-verzekering voor scooters dekt enkel en alleen de schade in die wordt veroorzaakt door jou aan derden. Dus eigenlijk is je scooter verzekeren op deze manier helemaal niet interessant? Toch wel, maar je moet er gewoon bij stil blijven staan dat je eigen schade op geen enkele manier zal worden gedekt.

Je scooter verzekeren met behulp van een WA-verzekering is dan ook eigenlijk het interessantst indien je over een goedkope scooter beschikt waarmee je eigenlijk niet zoveel kilometers aflegt. ervoor kiezen om in deze situatie een meer uitgebreide verzekering af te sluiten is wellicht namelijk financieel helemaal niet interessant te noemen. De kans bestaat dan immers dat je meer gaat betalen aan verzekeringspremie dan je scooter eigenlijk echt waard is. Heb je dus met andere woorden een voordelige scooter waar je bovendien ook nog eens geen grote afstanden mee aflegt? Dan zal de keuze voor een WA-verzekering in de praktijk ongetwijfeld al snel zijn gemaakt.

De WA+ beperkt cascoverzekering voor scooters

Voor heel wat verzekeringnemers die kiezen voor een scooter verzekeren geldt dat ze zowat de gulden middenweg verkiezen. Dit betekent dat ze de WA-verzekering te beperkt vinden, maar tegelijkertijd ook de WA+ volledige cascoverzekering als te duur bestempelen. Kies jij ook voor de gulden middenweg? Dan zal je wellicht kiezen voor de WA+ beperkt cascoverzekering. In dat geval ben je verzekerd van de dekkingen zoals hieronder aangegeven:

 1. De wettelijk verplichte WA-dekking;
 2. Dekking tegen diefstal;
 3. Stormschade;
 4. Brandschade;

Het is goed mogelijk dat de exacte inhoud van deze verzekering afhankelijk is van de verzekeraar waarbij je ze gaat afsluiten. Vergelijk dus zeker niet alleen de prijs bij je scooter verzekeren, maar sta ook grondig stil bij de inhoud van de verzekering die je voorkeur wegdraagt. Enkel en alleen op die manier maak je uiteindelijk de beste keuze.

De WA+ volledige cascoverzekering voor scooters

Een scooter verzekeren met een WA+ volledige cascoverzekering is de duurste optie waarvoor je kan kiezen. Dit gezegd hebbende is het uiteraard ook de verzekering die je veruit voorziet van de beste dekking(en). Indien je ervoor kiest om deze verzekering aan te vragen kan je dan ook rekenen op de dekkingen zoals hieronder voor je opgelijst:

 1. De WA-dekking;
 2. Brandschade;
 3. Stormschade;
 4. Schade als gevolg van vandalisme of diefstal;
 5. Schade door een aanrijding of een ongeval;

Het bovenstaande overzichtje maakt duidelijk dat dit veruit de meest interessante scooterverzekering is om af te sluiten. Voor meer informatie, neem een kijkje op www.Diks.nl. Dat gezegd hebbende is het wel zo dat de prijs een tegenvaller kan zijn. De reden waarom heel wat mensen er uiteindelijk niet voor kiezen om dit type van scooterverzekering af te sluiten heeft te maken met het feit dat ze het gewoon te duur vinden voor de waarde waar de scooter over beschikt. Is het voor jou echter vooral belangrijk dat je scooter op de meest optimale wijze kan worden verzekerd? Dan zal deze verzekering voor jou veruit de meest interessante keuze zijn!

​​​​​​​Je scooter verzekeren op de beste manier doe je zo

Wat de beste scooterverzekering is voor de één hoeft zeker niet automatisch ook de beste keuze te zijn voor de ander, integendeel. Tijdens je zoektocht naar de meest optimale verzekering voor je scooter is het eigenlijk voornamelijk van belang om stil te blijven staan bij twee concrete aandachtspunten. Het gaat hierbij om de volgende:

 1. Welke waarde vertegenwoordigt jouw scooter?
 2. Hoe groot is het risico om geconfronteerd te worden met schade?

Laat ons eerst nog even ingaan op de waarde van je scooter. Veel mensen houden op dit vlak namelijk alleen maar rekening met het verschil tussen een nieuwe en een tweedehands gekochte scooter. Dat verschil is natuurlijk van belang, maar ze is lang niet alles. Ook een tweedehands exemplaar kan namelijk een grote(re) waarde hebben. Rekening houden met het exacte aankoopbedrag en de actuele waarde op de dag in kwestie is dan ook belangrijker.

​​​​​​​Hoe groot is het risico dat je loopt precies?

Bovenstaande brengt ons bij het tweede aandachtspunt en dat heeft dan weer betrekking tot het risico dat je loopt met je scooter. Misschien wel het belangrijkste aandachtspunt op dit vlak heeft te maken met het aantal kilometers die je jaarlijks aflegt met je scooter. Des te meer je er mee gaat rijden, des te groter uiteraard het risico ook zal worden. Dat spreekt voor zich. Er is echter ook nog een andere belangrijke factor die een rol speelt. Zonder dat mensen het goed en wel beseffen heeft ook deze zeker een bepaalde impact op de hoogte van de premie. We hebben het hierbij dan concreet over de plaats waar je woont.

Er wordt in de praktijk vaak geen aandacht aan besteed, maar een stedelijke omgeving brengt een groter risico met zich mee dan een landelijke omgeving. Bovendien is het ook nog een zo dat er door veel verzekeraars rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld het al dan niet ter beschikking hebben van een garage. Is deze niet voor handen? Dan vergroot dat het risico op diefstal waardoor de verzekeringspremie de lucht in kan schieten. Met al deze verschillende zaken rekening houden is bij een scooter verzekeren dus in ieder geval altijd een vereiste.

You May Also Like